Dasar Privasi

Perkhidmatan Advokasi Jenayah Kebencian (HCAS) menyediakan mangsa jenayah kebencian dengan bantuan emosi dan praktikal yang percuma dan sulit serta maklumat tentang sistem keadilan jenayah. Kakitangan terlatih menyampaikan bantuan ini ke seluruh Ireland Utara.

HCAS ialah "pengawal" dan juga "pemproses" data peribadi dan komited sepenuhnya untuk memastikan semua data peribadi dan data peribadi sensitif dikendalikan secara adil dan sah serta mengambil kira kerahsiaan, maruah dan rasa hormat.

Mengapa kami mengumpul dan menyimpan data peribadi anda?

Kami hanya mengumpul dan menyimpan data peribadi dengan persetujuan anda. Kami mesti mengumpul dan memproses jenis data peribadi tertentu tentang pengguna perkhidmatan kami untuk mengendalikan dan menyediakan perkhidmatan, contohnya:

  • Butiran orang yang menghubungi perkhidmatan kami untuk mendapatkan sokongan dan bantuan
  • Jenis sokongan yang diberikan kepada individu
  • Maklumat statistik mengenai mangsa dan saksi serta orang lain yang terjejas oleh jenayah benci

Data peribadi disimpan supaya kami boleh menghubungi dan menilai pengguna perkhidmatan untuk membantu kami:

  • Menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada orang yang terjejas oleh jenayah benci, termasuk untuk memantau dan menilai perkhidmatan kami
  • Untuk berkempen untuk meningkatkan hak dan perkhidmatan untuk orang yang terjejas oleh jenayah benci

Sekiranya kami menggunakan perkhidmatan penyedia pihak ketiga untuk membantu kami dalam penyampaian aktiviti kami yang dinyatakan, kami akan memastikan terdapat perjanjian undang-undang untuk mengawal penggunaan terhad data tersebut.

Kami juga menyimpan data peribadi mengenai kakitangan, sukarelawan, pembekal perkhidmatan dan kenalan perniagaan profesional yang lain.

Apakah maklumat yang akan kami kumpul dan simpan?

Lazimnya, kami akan mengumpul butiran perhubungan iaitu nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel tetapi hanya jika anda membenarkan kami berbuat demikian. Kami juga akan mengumpul sebarang maklumat lain yang berkenaan yang akan membantu menyokong mangsa jenayah benci contohnya apa yang berlaku kepada anda dan nota tentang sebarang perbincangan yang kami ada dengan anda.

Kami tidak akan mengumpul sebarang data peribadi daripada anda yang kami tidak perlukan untuk menyediakan dan mengawasi perkhidmatan kami kepada anda.

Adakah HCAS akan berkongsi data peribadi saya?

Data peribadi yang dipegang oleh HCAS tidak akan dikongsi dengan mana-mana agensi lain tanpa kebenaran anda melainkan kami terpaksa melakukannya kerana undang-undang atau kami mempunyai kebimbangan yang wajar tentang kesejahteraan anda.

Berapa lama anda akan menyimpan data peribadi saya?

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi kami memerlukannya untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kepada anda atau sehingga anda memberitahu kami anda tidak lagi mahu kami menyimpan data peribadi anda selaras dengan Dasar Rekod, Data dan Pengekalan kami.

Apakah hak saya?

Jika pada bila-bila masa anda percaya maklumat yang kami proses mengenai anda tidak betul, anda boleh meminta untuk melihat maklumat ini dan membetulkannya atau memadamkannya. Jika anda ingin mengemukakan aduan tentang cara kami mengendalikan data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami yang akan menyiasat perkara itu.

Individu boleh melihat data peribadi yang kami simpan dan permintaan akses subjek boleh dibuat melalui Pegawai Perlindungan Data kami.

Pegawai Perlindungan Data kami boleh didapati di IT@victimsupportni.org.uk.

Jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami atau percaya kami sedang memproses data peribadi anda tidak mengikut undang-undang, anda boleh mengadu kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO).

ICO boleh dihubungi di alamat di bawah:

Pejabat Pesuruhjaya Maklumat – Ireland Utara
Tingkat 3
14 Cromac Place,
Belfast
BT7 2JB

telefon: 028 9027 8757 / 0303 123 1114