Karta Praw Ofiar

Karta Praw Ofiar mówi o tym, jak należy traktować ofiary przestępstw oraz jakiego rodzaju porady, wsparcie i informacje powinny być dostępne. Karta kierowana jest do ofiar, pogrążonych w żałobie członków rodziny lub ich przedstawicieli oraz rodziców występujących w imieniu dziecka.

Pobierz Kartę
  • prawo do sprawiedliwego i profesjonalnego traktowania z godnością i szacunkiem;
  • prawo do komunikowania się w języku ojczystym, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  • prawo do otrzymywania bieżących informacji na kluczowych etapach postępowania;
  • prawo do uwzględniania przez organizacje Twoich potrzeb;
  • prawo do otrzymywania informacji o dostępnym wsparciu oraz możliwość przyprowadzenia ze sobą osoby towarzyszącej;
  • prawo do ubiegania się o odszkodowanie (w ciągu dwóch lat od zdarzenia powodującego uraz), jeśli jesteś ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy;
  • prawo do wizyty zapoznawczej w sądzie i w miarę możliwości odseparowania Cię od oskarżonego na terenie sądu;
  • prawo do przedstawienia sądowi swojej wersji wydarzeń i wpływu, jakie przestępstwo miało na Twoje życie;
  • prawo do informacji dotyczących wyroku przestępcy;
  • prawo do złożenia skargi do organizacji pomocowych, jeśli ich wsparcie nie jest dla Ciebie zadowalające.