Witamy na stronie Zespołu ds. wspierania ofiar przestępstw z nienawiści

Wsparcie na każdym etapie

Służba rzecznictwa przestępstw z nienawiści (HCAS) oferuje bezpieczną i poufną przestrzeń, aby zapewnić wsparcie ofiarom nienawiści i sygnalizować przestępstwa o różnych chronionych cechach. Możemy Cię wesprzeć niezależnie od tego, czy zgłosiłeś przestępstwo na policję. Przyjmujemy polecenia od wszystkich agencji i samodzielne polecenia. Tłumacze w wielu językach są dostępni na życzenie.

Program realizowany jest dzięki współpracy organizacji takich jak:

  • Pomoc dla ofiar NI
  • Leonard Cheshire
  • Projekt Tęcza
  • Centrum migracyjne NI

Program finansowany jest ze środków Policji Irlandii Północnej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czym jest przestępstwo z nienawiści?

A Przestępstwo z nienawiści to każde przestępstwo lub zdarzenie, w którym wrogość lub uprzedzenie sprawcy wobec określonej grupy ludzi jest czynnikiem decydującym o tym, kim jest ofiara. Zdarzenia z nienawiści zaliczane są do tej samej kategorii, nawet jeśli nie doszło do popełnienia przestępstwa. incydenty będą zawsze rejestrowane jako takie, nawet jeśli nie miało miejsca przestępstwo.

Czym jest przestępstwo sygnalne?

Przestępstwo sygnalne to przestępstwo z pewnym przekazem, które sygnalizuje, że dana społeczność, której ofiara jest członkiem, postrzegana jest jako inna lub nie jest akceptowana. Są to wszelkie zdarzenia o charakterze przestępczym, które powodują zmiany w zachowaniu lub przekonaniach społeczeństwa albo określonej grupy społecznej na temat ich bezpieczeństwa.

Dlaczego należy zgłaszać przestępstwa z nienawiści i przestępstwa sygnalne?

Przestępstwa i zdarzenia z nienawiści mają negatywny wpływ nie tylko na ofiary, ale także na całe społeczeństwo. Zgłaszając takie zdarzenie lub przestępstwo, pomagasz nam zapewnić Ci odpowiednią pomoc. Zgłoszenia mają również znaczenie prewencyjne, a także ułatwiają policji i innym służbom zrozumienie skali problemu przestępczości w Twojej okolicy i umożliwiają skuteczniejszą reakcję.

Jak możemy pomóc?

Przestępstwo lub zdarzenie z nienawiści może być dla ofiary szczególnie przerażającym doświadczeniem, gdyż jest ono powodowane tym, kim jest ofiara lub za kogo uważa ją sprawca. Przestępstwa mogą być dokonane wszędzie – w domu, na ulicy, w pracy lub szkole. Przykładem są: groźby, wyzwiska, podpalenia, rabunek, przemoc fizyczna, niszczenie mienia.

Skutki przestępstw i zdarzeń na tle nienawiści mogą być długotrwałe, zwłaszcza gdy ofiara cierpi z tego powodu wielokrotnie.

Wielu osobom pomaga rozmowa z kimś, kto rozumie ich sytuację. Zespół ds. wspierania ofiar przestępstw z nienawiści oferuje pomoc po wystąpieniu zdarzenia oraz na każdym etapie postępowania karnego. Nasi specjaliści wysłuchają Cię, zachowując przy tym całkowitą poufność, a także udzielą Ci informacji na temat postępowania sądowego i zapewnią odpowiednie wsparcie.

Ponadto udzielamy informacji na temat systemu sądownictwa w sprawach karnych oraz pomagamy w dochodzeniu odszkodowania, jeśli ofiara zdecyduje się złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji z powodu tego, co Cię spotkało, wskażemy Ci odpowiednie organizacje pomocowe takie jak agencje mieszkaniowe lub poradnie zapewniające wsparcie psychologiczne.

Nasza pomoc

HCAS opowiada się za wsparciem ofiar w każdym wieku, w każdym wieku io różnym poziomie umiejętności w trakcie procesu karnego. Każdy może uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem różnych dróg, w tym skierowań od wszystkich partnerów konsorcjum, instytucji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, innych organizacji społecznych oraz kontaktując się z nami bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej lub telefonu. Nasi Adwokaci pomogą Ci w zgłaszaniu incydentów i uzyskiwaniu aktualnych informacji na temat Twojej sprawy od policji i innych organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio, jeśli chcesz przekazać informacje o przestępczości lub trendy w lokalnych obszarach, w których możemy przekazać te informacje policji w celu rozwiązania tych problemów.

W swojej pracy nasi specjaliści koncentrują się na ludziach i ich mocnych stronach. Pomagają ofiarom wytyczyć jasne i osiągalne cele oraz wspierają w ponownym odkryciu ich siły i niezależności w okresie następującym po przestępstwie lub zdarzeniu. W zależności od potrzeb informujemy ofiary o wsparciu oferowanym także przez inne organizacje pomocowe, a te osoby, które wyrażą zgodę, kierowane są bezpośrednio do wybranych instytucji.