Quyền điều lệ nạn nhân

Điều lệ Nạn nhân quy định cách đối xử với nạn nhân của tội phạm và những lời khuyên, hỗ trợ và thông tin thiết thực nào mà họ có thể nhận được. Điều lệ dành cho nạn nhân, một thành viên tang quyến hoặc đại diện của họ, và cha mẹ thay cho hoặc thay vì một đứa trẻ.

Tải xuống Điều lệ
  • Được đối xử công bằng, chuyên nghiệp, có phẩm giá và sự tôn trọng;
  • Được hiểu và hiểu - bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn nếu cần;
  • Được cập nhật ở các giai đoạn chính và cung cấp thông tin liên quan;
  • Các nhu cầu của bạn được các nhà cung cấp dịch vụ xem xét;
  • Được thông báo về sự hỗ trợ sẵn có và mang theo ai đó để hỗ trợ;
  • Nộp đơn yêu cầu bồi thường (trong vòng hai năm kể từ khi vụ việc gây ra thương tích) nếu bạn là nạn nhân của một tội ác bạo lực;
  • Yêu cầu đến thăm làm quen với tòa án và càng tránh xa bị cáo tại tòa án càng tốt;
  • Có cơ hội để nói cho tòa biết tội ác đã làm hại bạn như thế nào;
  • Yêu cầu được cho biết bản án của phạm nhân được quản lý như thế nào; và
  • Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ biết nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của họ.