Ohvriharta õigused

Ohvriharta sätestab, kuidas kuriteoohvreid tuleb kohelda ning millist nõu, tuge ja praktilist teavet nad saavad. Harta on mõeldud ohvritele, leinatud pereliikmele või tema esindajale ning lapse nimel või asemel vanemale.

Laadige alla harta
  • Teda koheldakse õiglaselt, professionaalselt ning väärikalt ja austavalt;
  • Ole arusaadav ja mõistetav – vajadusel oma emakeeles;
  • Olge põhietappidel ajakohastatud ja neile antakse asjakohast teavet;
  • Laske teenusepakkujatel teie vajadusi arvesse võtta;
  • Rääkige saadaolevast toetusest ja võtke keegi endaga kaasa toetama;
  • Taotlege hüvitist (kahe aasta jooksul pärast vigastust põhjustanud juhtumit), kui olete vägivallakuriteo ohver;
  • Küsige kohtusse tutvumisvisiiti ja hoidke end kohtus süüdistatavast võimalikult lahus;
  • Sul on võimalus kohtule rääkida, kuidas kuritegu on sind kahjustanud;
  • Paluge, et teile räägitaks, kuidas kurjategija karistust juhitakse; ja
  • Andke teenusepakkujatele teada, kui te pole nende teenusega rahul.