Charta práv obětí

Charta obětí stanoví, jak by se s oběťmi trestných činů mělo zacházet a jaké rady, podporu a praktické informace mohou obdržet. Charta je pro oběti, pozůstalého člena rodiny nebo jejich zástupce a rodiče jménem nebo místo dítěte.

Stáhněte si chartu
  • být zacházeno spravedlivě, profesionálně, s důstojností a respektem;
  • Být rozumět a rozumět – v případě potřeby ve svém rodném jazyce;
  • Být aktualizován v klíčových fázích a dostávat relevantní informace;
  • Nechte své potřeby zvážit poskytovatelé služeb;
  • Buďte informováni o dostupné podpoře a přiveďte s sebou někoho, kdo vám poskytne podporu;
  • Požádejte o odškodnění (do dvou let od události, která způsobila zranění), pokud jste se stali obětí násilného trestného činu;
  • Požádejte o návštěvu soudu a buďte u soudu co nejvíce odděleni od obviněného;
  • Mít příležitost sdělit soudu, jak vás trestný čin poškodil;
  • Požádejte, abyste byli informováni o tom, jak je řízen trest pachatele; a
  • Dejte poskytovatelům služeb vědět, pokud nejste spokojeni s jejich službami.