Listine pravic žrtev

Listina žrtev določa, kako je treba ravnati z žrtvami kaznivih dejanj in kakšne nasvete, podporo in praktične informacije lahko prejmejo. Listina je namenjena žrtvam, žalujočemu družinskemu članu ali njihovemu zastopniku ter staršu v imenu ali namesto otroka.

Prenesite listino
  • biti obravnavan pošteno, profesionalno, dostojanstveno in spoštljivo;
  • Bodite razumljeni in razumeti – po potrebi v svojem maternem jeziku;
  • biti posodobljen v ključnih fazah in imeti ustrezne informacije;
  • Ponudniki storitev naj upoštevajo vaše potrebe;
  • Povejte vam o razpoložljivi podpori in s seboj pripeljite nekoga, ki bo podprl;
  • Zaprosite za odškodnino (v dveh letih od incidenta, ki je povzročil poškodbo), če ste bili žrtev nasilnega kaznivega dejanja;
  • Prosite za seznanitveni obisk sodišča in se na sodišču čim bolj ločite od obdolženca;
  • Imejte možnost sodišču povedati, kako vam je kaznivo dejanje škodilo;
  • Zahtevajte, da vam povedo, kako se izvaja kazen storilca; in
  • Obvestite ponudnike storitev, če niste zadovoljni z njihovo storitvijo.