Права на жертвата

Хартата на жертвите определя как трябва да се третират жертвите на престъпление и какви съвети, подкрепа и практическа информация могат да получат. Хартата е за жертви, опечален член на семейството или техен представител и родител от името или вместо дете.

Изтеглете Хартата
  • Да се отнасят справедливо, професионално, с достойнство и уважение;
  • Бъдете разбрани и разбирани – на първия си език, ако е необходимо;
  • Бъдете актуализирани на ключови етапи и предоставяйте подходяща информация;
  • Отчитайте вашите нужди от доставчиците на услуги;
  • Бъдете информирани за наличната подкрепа и доведете някой със себе си, който да ви помогне;
  • Кандидатствайте за обезщетение (в рамките на две години от инцидента, причинил нараняването), ако сте били жертва на насилствено престъпление;
  • Поискайте посещение на съда за запознаване и да бъдете отделени от обвиняемия, доколкото е възможно в съда;
  • Имате възможност да кажете на съда как престъплението Ви е увредило;
  • Поискайте да ви кажат как се управлява присъдата на нарушителя; и
  • Уведомете доставчиците на услуги, ако не сте доволни от тяхната услуга.