Aukų chartijos teisės

Aukų chartija nustato, kaip turi būti elgiamasi su nusikaltimų aukomis ir kokių patarimų, paramos ir praktinės informacijos jos gali gauti. Chartija skirta aukoms, netektį patyrusiam šeimos nariui ar jų atstovui ir vienam iš tėvų vaiko vardu arba vietoj jo.

Atsisiųskite chartiją
  • Su jumis elgiamasi sąžiningai, profesionaliai, oriai ir pagarbiai;
  • Būti suprantamam ir suprantamam – jei reikia, gimtąja kalba;
  • Būti atnaujintam pagrindiniuose etapuose ir gauti atitinkamą informaciją;
  • Jūsų poreikius įvertintų paslaugų teikėjai;
  • Būkite papasakoti apie galimą paramą ir atsineškite ką nors su savimi, kad palaikytumėte;
  • Kreipkitės dėl kompensacijos (per dvejus metus nuo įvykio, dėl kurio buvo sužalota), jei buvote smurtinio nusikaltimo auka;
  • Prašyti supažindinti su teismu ir būti kiek įmanoma atskirtam nuo kaltinamojo teisme;
  • Turėkite galimybę pasakyti teismui, kaip nusikaltimas jums pakenkė;
  • Prašyti, kad paaiškintų, kaip vykdoma nusikaltėlio bausmė; ir
  • Praneškite paslaugų teikėjams, jei nesate patenkinti jų paslaugomis.