Biktimen Gutunaren Eskubideak

Biktimen Gutunak delituaren biktimei nola tratatu behar zaien eta zer aholku, laguntza eta informazio praktiko jaso dezaketen ezartzen du. Gutuna biktimei, doluan dagoen senide bati edo haien ordezkariari eta seme-alaben izenean edo horren ordez gurasoei zuzenduta dago.

Deskargatu Gutuna
  • Zuzentasunez, profesionalki eta duintasunez eta errespetuz tratatzea;
  • Ulertzea eta ulertzea, behar izanez gero zure lehen hizkuntzan;
  • Fase nagusietan eguneratuta egotea eta informazio garrantzitsua ematea;
  • Zure beharrak kontuan izan zerbitzu hornitzaileek;
  • Eskuragarri dagoen laguntzaren berri eman eta ekar ezazu norbait zurekin laguntza emateko;
  • Eskatu kalte-ordaina (lesioa eragin duen gertakariaren biharamunetik bi urteko epean) indarkeriazko delitu baten biktima izan bazara;
  • Eskatu epaitegiaren familiarizazio-bisita bat eta epaitegian ahal den neurrian akusatuarengandik bereizita egotea;
  • Aukera izan auzitegiari delitu horrek nola kalte egin dizun esateko;
  • Delituaren zigorra nola kudeatzen den esatea eskatu; eta
  • Jakin ezazu zerbitzu-hornitzaileei haien zerbitzuarekin gustura ez zauden.