Prava žrtava iz Povelje

Povelja o žrtvama utvrđuje kako treba postupati sa žrtvama zločina i koje savjete, podršku i praktične informacije mogu dobiti. Povelja je za žrtve, ožalošćenog člana porodice ili njihovog zastupnika i roditelja u ime ili umjesto djeteta.

Preuzmite Povelju
  • da se prema njima postupa pošteno, profesionalno, sa dostojanstvom i poštovanjem;
  • Budite razumjeti i razumjeti – na svom maternjem jeziku ako je potrebno;
  • Biti ažuriran u ključnim fazama i dati relevantne informacije;
  • Razmotrite vaše potrebe od strane pružatelja usluga;
  • Budite obavešteni o dostupnoj podršci i povedite nekoga sa sobom da pruži podršku;
  • Podnesite zahtjev za odštetu (u roku od dvije godine od incidenta koji je prouzročio povredu) ako ste bili žrtva nasilnog zločina;
  • Zatražite posjetu za upoznavanje suda i držite se odvojeno od optuženog što je više moguće na sudu;
  • Imajte priliku da kažete sudu kako vam je zločin nanio štetu;
  • Zatražite da vam se kaže kako se izvršava kazna počinitelja; i
  • Obavijestite dobavljače usluga ako niste zadovoljni njihovom uslugom.