მსხვერპლის ქარტიის უფლებები

მსხვერპლის ქარტია ადგენს, თუ როგორ უნდა მოექცნენ დანაშაულის მსხვერპლს და რა რჩევები, მხარდაჭერა და პრაქტიკული ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ მათ. წესდება განკუთვნილია მსხვერპლთათვის, გარდაცვლილი ოჯახის წევრის ან მათი წარმომადგენლისა და მშობლის სახელით ან ბავშვის ნაცვლად.

ჩამოტვირთეთ ქარტია
  • მოექცნენ სამართლიანად, პროფესიონალურად და ღირსეულად და პატივისცემით;
  • იყავით გასაგები და გასაგები - საჭიროების შემთხვევაში თქვენს პირველ ენაზე;
  • განახლდეს ძირითად ეტაპებზე და მიეცეს შესაბამისი ინფორმაცია;
  • გაითვალისწინეთ თქვენი საჭიროებები სერვისის პროვაიდერების მიერ;
  • უთხარით ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის შესახებ და თან წაიყვანეთ ვინმე მხარდაჭერისთვის;
  • მიმართეთ კომპენსაციას (დაზიანების გამომწვევი შემთხვევიდან ორი წლის განმავლობაში), თუ თქვენ იყავით ძალადობრივი დანაშაულის მსხვერპლი;
  • მოითხოვეთ სასამართლოში გაცნობითი ვიზიტი და შეძლებისდაგვარად იყავით განცალკევებული ბრალდებულისგან სასამართლოში;
  • გქონდეთ შესაძლებლობა უთხრათ სასამართლოს, თუ რა ზიანი მოგაყენა დანაშაულმა;
  • სთხოვეთ, გითხრათ, როგორ სრულდება დამნაშავის სასჯელი; და
  • აცნობეთ სერვისის პროვაიდერებს, თუ უკმაყოფილო ხართ მათი მომსახურებით.