Rechten van het slachtofferhandvest

In het Slachtofferhandvest staat hoe slachtoffers van misdrijven moeten worden behandeld en welke adviezen, ondersteuning en praktische informatie zij kunnen krijgen. Het charter is voor slachtoffers, een nabestaand familielid of hun vertegenwoordiger, en een ouder namens of in plaats van een kind.

Download het Handvest
  • Eerlijk, professioneel en met waardigheid en respect worden behandeld;
  • Begrepen en begrepen worden – indien nodig in uw eerste taal;
  • In belangrijke fasen worden bijgewerkt en relevante informatie krijgen;
  • Laat uw behoeften in overweging nemen door dienstverleners;
  • Laat je informeren over beschikbare ondersteuning en neem iemand mee om ondersteuning te geven;
  • Schadevergoeding aanvragen (binnen twee jaar na het ongeval dat het letsel heeft veroorzaakt) als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf;
  • Vraag om een kennismakingsbezoek en blijf bij de rechtbank zoveel mogelijk gescheiden van de verdachte;
  • de mogelijkheid hebben om de rechtbank te vertellen hoe het misdrijf u heeft geschaad;
  • Vraag om te horen hoe de straf van de dader wordt beheerd; en
  • Laat serviceproviders weten als u niet tevreden bent met hun service.