Offrets rättigheter i stadgan

Brottsofferstadgan anger hur brottsoffer ska behandlas och vilka råd, stöd och praktisk information de kan få. Stadgan är till för offren, en sörjande familjemedlem eller deras representant, och en förälder på uppdrag av eller istället för ett barn.

Ladda ner stadgan
  • Behandlas rättvist, professionellt och med värdighet och respekt;
  • Bli förstådd och förstå – på ditt modersmål om det behövs;
  • Bli uppdaterad i viktiga skeden och ges relevant information;
  • Få dina behov övervägda av tjänsteleverantörer;
  • Berätta om tillgängligt stöd och ta med någon för att ge stöd;
  • Ansök om ersättning (inom två år från händelsen som orsakade skadan) om du utsatts för ett våldsbrott;
  • Be om ett bekantskapsbesök i domstol och hålls åtskilda från de anklagade så mycket som möjligt vid domstolen;
  • Ha möjlighet att berätta för domstolen hur brottet har skadat dig;
  • Be att få veta hur gärningsmannens straff hanteras; och
  • Låt tjänsteleverantörer veta om du är missnöjd med deras tjänst.