Welkom bij de Hate Crime Advocacy Service

Ondersteuning voor u bij elke stap

De Hate Crime Advocacy Service (HCAS) biedt een veilige en vertrouwelijke ruimte om ondersteuning te bieden aan slachtoffers van haat- en signaleringsmisdrijven over de verschillende beschermde kenmerken. Wij kunnen u helpen of u al dan niet aangifte heeft gedaan bij de politie. We accepteren verwijzingen van alle instanties en zelfverwijzingen. Op aanvraag zijn tolken in een groot aantal talen beschikbaar.

Het wordt geleverd door een consortium van belangenorganisaties, waaronder:

  • Slachtofferhulp NI
  • Leonard Cheshire
  • Het regenboogproject
  • Migrantencentrum NI

Het wordt gezamenlijk gefinancierd door de politie van Noord-Ierland (PSNI) en het ministerie van Justitie (DOJ).

Wat is een 'haatmisdaad'?

EEN haatmisdaad is een incidenteel misdrijf waarbij de vijandigheid of het vooroordeel van de dader tegen een identificeerbare groep mensen een factor is bij het bepalen wie het slachtoffer is. Een hekel hebben aan incidenten worden altijd als zodanig geregistreerd, ook als er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden.

Wat is een 'signaalcriminaliteit'?

'Signaaldelicten' zijn 'boodschappendelicten' die aangeven dat de gemeenschap waarvan het slachtoffer lid is, anders is of niet wordt geaccepteerd. Ze omvatten elk crimineel incident dat verandering teweegbrengt in het gedrag en/of de opvattingen van de samenleving over hun veiligheid of in een bepaald segment van de samenleving.

Waarom zou ik haat- en signaleringsmisdrijven melden?

Haatmisdrijven en incidenten veroorzaken niet alleen schade aan u, maar ook aan de samenleving. Door zowel haatincidenten als misdaden aan de politie te melden, kunnen we je de ondersteuning geven die je nodig hebt. Melding kan ook helpen voorkomen dat deze misdrijven en incidenten iemand anders overkomen. Dit helpt de politie en andere diensten de omvang van haatmisdrijven in uw gebied te begrijpen en stelt hen in staat om effectiever te reageren.

Hoe we kunnen helpen?

Slachtoffer worden van dit soort misdaad of incident kan een bijzonder beangstigende ervaring zijn, aangezien u het slachtoffer bent geworden van 'wie u bent', of 'wie of wat uw aanvaller denkt dat u bent'. Deze misdaden kunnen overal plaatsvinden: thuis, op straat, op het werk en op school. Incidenten kunnen zijn: bedreiging, schelden, brandstichting, beroving, geweld jegens u en schade aan uw eigendommen.

De effecten van haatmisdrijven en incidenten kunnen lang aanhouden, vooral als je herhaaldelijk hebt geleden.

Veel mensen vinden het helpt om met iemand te praten die het begrijpt. De HCAS kan helpen in de nasleep van een incident of in elk stadium van de strafrechtelijke procedure. Onze advocaten zullen in vertrouwen naar u luisteren en informatie geven over gerechtelijke procedures, praktische hulp en belangenbehartiging.

Ook kunnen wij u informatie geven over het strafrechtelijk systeem en u helpen bij het claimen van schadevergoeding als u ervoor kiest aangifte te doen. We verwijzen je door naar verschillende ondersteunende organisaties en diensten, zoals huisvestingsmaatschappijen of geestelijke gezondheidszorg, als je problemen ondervindt door wat je is overkomen.

Ondersteuning die wij u kunnen bieden

De HCAS pleit ervoor dat slachtoffers van alle leeftijden, geslachten en capaciteiten worden ondersteund terwijl u door het strafrechtelijke proces reist. Iedereen heeft toegang tot de service via verschillende routes, inclusief verwijzingen van alle consortiumpartners, strafrechtelijke instellingen, andere maatschappelijke organisaties en door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze website of telefoon. Onze advocaten helpen u bij het melden van incidenten en het verkrijgen van updates over uw zaak van politie en andere strafrechtelijke organisaties. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u informatie over misdaad of trends in lokale gebieden wilt doorgeven, zodat we deze informatie aan de politie kunnen doorgeven om deze problemen aan te pakken.

Advocaten zullen altijd een persoonsgerichte, op kracht gebaseerde benadering van hun werk hanteren, waardoor slachtoffers duidelijke, haalbare en heilzame doelen kunnen ontwikkelen, terwijl ze u helpen hun kracht en autonomie te herontdekken na een misdrijf of incident. Alle slachtoffers zullen worden doorverwezen naar andere gespecialiseerde instanties in overeenstemming met hun behoeften, en doorverwijzingen worden gemaakt wanneer toestemming wordt gegeven.