Kế hoạch ủng hộ tội phạm căm thù

'Kế hoạch ủng hộ tội phạm căm thù'

Một video ngắn giải thích Kế hoạch Vận động cho Tội phạm Ghét thù là gì và cách bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web mới của họ.